Bronsupport ondersteunt boorondernemers, installatiebedrijven en adviseurs bij ontwerp en realisatie van open bronnen voor warmte-koude opslag.

Bronsupport is een initiatief van Frans Heinis.

Frans heeft meer dan 30 jaar ervaring in grondwatertechniek en geotechniek. Na zijn loopbaan als projectleider en directeur bij De Ruiter is hij in januari 2022 begonnen als zelfstandig adviseur en kostendeskundige op het gebied van warmte-koude opslag en watervoorziening. Hij overziet de verschillende disciplines die nodig zijn om wko-systemen te kunnen ontwerpen en te realiseren. Hij is oplossingsgericht, brengt kansen en risico’s in kaart en weegt deze af. Zo komt hij tot een gedegen advies op maat.

Bronnen voor warmte-koude opslag

De bronnen zijn een vitaal onderdeel van elk wko-systeem. Als de bronnen in orde zijn en goed worden bedreven dan zal het wko-systeem langdurig warmte en koude blijven leveren. Reparatie, regeneratie of zelfs vervanging van de bronnen is zeker in de bebouwde omgeving kostbaar en soms niet mogelijk. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan het boren van de bronnen te weten of het ontwerp en werkplan robuust zijn en de realisatie conform plan wordt uitgevoerd.

Bronsupport kan u helpen met het volgende:

  • Beoordeling bestek, ontwerp en/of werkplannen aan de vereisten van de afgegeven vergunningen en de gestelde eisen in de SIKB BRL2100 en 11000;
  • In kaart brengen van kansen en risico’s;
  • Begeleiding van de boor- en ontwikkelwerkzaamheden.
  • Ondersteuning bij ontwerp en realisatie van waterwinputten, bronnen voor warmte-koude opslag en blusputten;
  • Onderzoek en begeleiding bronreparatie (onder andere QRS en polyesterharsliners);
  • Werkplan en rapportage dempen bronnen;
  • Opstellen van budgetbegrotingen voor wko-systemen;
  • Voorbereiding en begeleiding van boren bronnen in Suriname en Guyana.


Contact

Bloemendaalseweg 313
2051GH Overveen (NL)
+31 (0)6 21 93 51 96
frans.heinis@bronsupport.nl